Psychoterapie a psychologické služby

Nabízím individuální a rodinnou psychoterapii. Dále poskytuji psychologické poradenství, krizovou intervenci a odborné doprovázení lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů rozhodli pracovat na sobě a věnovat se svému osobnímu růstu.

Služby se vyznačují důrazem na osobní přístup, který je založen na respektu a důvěře. Neformální atmosféra spolupráce s klientem poskytuje příležitost odložit sociální role a masky a být v kontaktu sám/sama se sebou. Podrobný přehled naleznete zde.

Kdy je vhodná pomoc psychologa èi psychoterapeuta?