Mgr. Jasenka Medenčevič

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Zabývám se individuální a rodinnou psychoterapií. Ve své práci vycházím nejen ze špičkového vzdělání a pestré odborné zkušenosti, ale také z neobvyklých životních zážitků (válka, emigrace).
Kromě své soukromé praxe jsem již od roku 2001 členkou psychoterapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii Kliniky adiktologie VFN v Praze. Působím jako procesní lektor pro budoucí psychoterapeuty v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii a tréninkový lektor Rafael institutu.

Vzdělání

Odborná kvalifikace

Členství v profesních organizacích