Mgr. Jasenka Medenčevič

Klinická psycholožka a psychoterapeutka

Zabývám se individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapií. Ve své práci vycházím nejen ze špičkového vzdělání a pestré odborné zkušenosti, ale také z neobvyklých životních zážitků (válka, emigrace).
Kromě své soukromé praxe jsem již od roku 2001 členkou psychoterapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze a jsem rovněž členkou České asociace psychoterapetů. Pùsobím jako tréninkový terapeut pro budoucí psychoterapeuty v Institutu pro výcvik v Gestalt terapii.

Vzdělání

Odborná kvalifikace

Členství v profesních organizacích