Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je určená všem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, cítí napětí, úzkost, strach, zažívají pocity přetížení, mají problémy ve vztazích, v komunikaci, hledají sebe sama, životní smysl, mají potíže s vlastní závislostí či závislostí blízkých osob. Možné cíle terapie jsou zmírnit psychické obtíže, objevovat a nacházet nový pohled na sebe sama, vztahy, okolí nebo získat nový životní postoj a strategii. Psychoterapie je určená pro dospělé a dospívající od 17 let výše. Délka sezení je 50 minut.